Hoppa till huvudinnehåll

Momsfri socialservice & hushållsavdrag

Våra tjänster som stöder hemmaboende kan du köpa som momsfri socialvårdservice eller dess stödtjänster. Momsfri socialservice kan säljas till personer som har nedsatt funktionsförmåga på grund av t.ex. ålder eller sjukdom. Med momsfri socialservice avses t.ex. fullgörande av eller bistånd vid fullgörande av funktioner som hör till boende, personlig skötsel och omvårdnad, vård och fostran av barn samt därtillhörande normal invand livsföring. Med stödservice inom socialvårdsservicen avses måltids-, klädvårds-, städ-, bad- och följeslagartjänster samt tjänster som främjar social samvaro. Dessa tjänster kan berättiga även till hushållsavdrag.

Tjänster som berättigar till hushållsavdrag är t.ex. hushållsarbete, omsorgsarbete och vårdarbete. Hushållsavdragets summa för en person år 2021 är 2250 euro och för två personer 4500 euro. Självrisken är 100 euro.

Som anhörig kan du även köpa momsfri socialservice till din förälder och det ger även dej rätt till hushållsavdrag i beskattningen!

Hälso- och sjukvårdstjänsterna är alltid momsfria.

Länkar:
Momsbeskattning av socialvårdstjänster (Skatteförvaltningen)
Hushållsavdrag (Skatteförvaltningen)
Privata producenter av social- och hälsovårdstjänster (Raseborgs stad)